Geniet – Lars von Triers liv, filmer och fobier

»Är Lars von Trier verkligen ett geni? Eller låtsas han bara? Är han, som en del anser, den största nu levande danska konstnären? Med en unik förmåga att skapa bilder och berättelser som borrar sig ned i hans eget och andras omedvetna och gestaltar något som vi både känner igen och blir överrumplade av? En konstnär som oupphörligt flyttar gränserna för vad som är möjligt och tillåtet?« – Nils Thorsen

Med intervjuboken och biografin Geniet. Lars von Triers liv, filmer och fobier har journalisten Nils Thorsen kommit den oerhört kontroversielle filmskaparen nära in på livet. I Danmark har man en tydlig hatkärlek till Lars von Trier: det är lätt att bli imponerad av honom, men han är svårare att älska. Han är en landsman som man gärna nämner med stolthet ute i världen, men som man har svårt att veta vad man egentligen ska tycka.
Geniet berättar historien om den unge Lars Trier, som växte upp i ett konstnärligt hem i Köpenhamn och tidigt ville arbeta med film. På filmskolan tog han sig namnet »von Trier« för att reta upp de vänstersinnade lärarna. Från de tidiga experimentfilmerna utvecklade han så småningom de berömda Dogma-reglerna; därefter fick hans filmer allt större genomslag och Hollywoodstjärnorna står fortfarande i kö för att få jobba med honom.
Nils Thorsen följde Lars von Trier i två års tid och har lyckats skriva det ultimata porträttet om en av vår tids största filmskapare.

Denna svenska utgåva är utökad med två uppdaterade och nyskrivna slutkapitel. Förord av filmnestorn Nils Petter Sundgren.

 

Nils Thorsen
Geniet – Lars von Triers liv, filmer och fobier
Originalets titel: Geniet – Lars von Triers liv, film og fobier (2010)

Översättning: Thomas Andersson
Redigering: Thomas Schiöler
Korrekturläsning: Claes Josefsson
Förord: Nils Petter Sundgren

Grafisk form: Björn Wahlberg
Typsnitt: Indigo Antiqua & FF Meta
Tryck & bind: Livonia Print, Riga

ISBN 978-91-86395-03-2
Illustrerad med bilder i svartvitt
Inbunden bok på 480 sidor
Utgivningsdatum: 25 april 2013 (utkommen)

Lämna ett svar